خدمات

شروع دوره ها به زودی

یاد بگیرید و آموزش دهید

دوره های آنلاین ما با همکاری رهبران تکنولوژی ساخته شده اند و برای پاسخگویی به نیازهای صنعت طراحی شده اند.

موسسه آموزش دلنیا

با هدف آموزش زبان فرانسوی با استفاده از استادان با تجربه زبان فرانسه به دو صورت آنلاین و حضوری شروع به فعالیت کرده است

هزینه ها

رایگانبه مدت 30 روز
من این طرح را می خواهم

ماهانه

25 تومان


برنامه ماهانه با پرداخت سالانه
من این طرح را می خواهم

سالانه

150 تومان


برنامه ریزی سالانه
من این طرح را می خواهم